Concepten voor de versnelling van de energietransitie

Enpuls is een onafhankelijke organisatie, zonder winstoogmerk, die partijen verbindt om samen te komen tot duurzame oplossen om de energietransitie te versnellen. Onderdeel van onze werkwijze is de ontwikkeling van concepten. We doen experimenten waarin de mens, ofwel de gebruiker, centraal staan. Om te onderzoeken wat er nodig is om mensen in beweging te krijgen bij het verduurzamen van energieverbruik, woning of mobiliteit. Door hen te observeren en naar verschillende invalshoeken te luisteren worden de behoeftes duidelijk. En bouwen we vervolgens prototypes die we testen met gebruikers. Als een concept succesvol blijkt te zijn dan dragen we deze over aan een marktpartij die deze oplossing grootschalig kan implementeren in de markt.

Bekijk hoe wij concepten ontwikkelen

Wij werken volgens de innovatie principes van Design Thinking en Lean Start-up. Dit zijn bewezen methoden om problemen op te lossen en zo snel mogelijk de bijbehorende waardepropositie te valideren. In de animatie leggen wij uit hoe we dit doen!

De Enpuls challenge: de startmotor voor de energietransitie

De energietransitie is een uitdaging die vraagt om veel creativiteit en toewijding. Ieder jaar organiseren wij een challenge en dagen startups, scale-ups, gevestigde bedrijven, studenten en kennisinstituten uit om dé oplossing voor nieuwe energie te bedenken

Leer meer over de Challenge

Ontdek met welke concepten wij burgers, boeren en VVE’s verder helpen in de energietransitie.

Lees meer
Copyright @ 2024